Tenk vedlike​hold

fremfor reparasjon

MAXMARIN® – FOR ALLE SJØVANNSAPPLIKASJONER

MAXMARIN® er et biologisk og miljøvennlig produkt som løser opp kalk, rust og saltavleiringer, uten å skade pakninger eller andre vitale motordeler. Dette kan du trygt benytte til både innenbords og utenbordsmotorer.

Samnøy Maritim er totalleverandør av MAXMARIN®.

NÅR BRUKER JEG MAXMARIN®?

Med MAXMARIN® kan du løse problemer som før var umulig, og der det eneste alternativet var kostbare utskiftinger eller reparasjoner. MAXMARIN® er et biologisk og miljøvennlig produkt som løser opp kalk, rust og saltavleiringer. MAXMARIN® angriper ikke pakningsdeler, gummi eller metaller. Kjølesystemer med saltvann er utsatt for rustskader og saltavleiring. Dette bygger seg opp både i motorblokka på saltvannskjølte motorer, og i varmeveksler og rør på motorer med ferskvannskjøling. Helt rent vann finnes ikke, selv i rent vann finnes salter og kalk. Disse avleires i motorens kjølesystem. Resultatet etter lengre tid uten rensing er velkjente, tette rør og dårlig kjøling – eller i verste fall motorhavari som følge av overoppheting.

RENGJØRING AV KJØLESYSTEM

Den hyppigste kilden til motorsvikt i en båtmotor er kjølesystemet. Dette systemet er designet for å fjerne varme effektivt, men kalk, rust og saltavleiringer er den viktigste årsaken til tette rør og dårlig kjøling. MAXMARIN® er et fantastisk forebyggende vedlikeholdstiltak for å rengjøre motorens kjølesystem.

Sjøvannskjølesystemet fungerer ved å sirkulere sjøvann for å kjøle varmevekslerne og avgassene som kommer ut av motoren. Hvis denne vannføringen blir redusert på grunn av avleiring, vil du begynne å se damp eller hvit røyk komme fra eksosen. Det er avgjørende at du regelmessig overvåker motortemperaturen, da dette kan være den første indikasjonen på et problem.

MAXMARIN® kan injiseres direkte, og rengjøringsprosessen kan omfatte alle deler av motorens kjølesystem.

Når gjennomspylingen er fullført, bør hele systemet skylles med vann for å sikre at alt løst rusk og rester av MAXMARIN® fjernes fullstendig. Det tar ca 4 – 5 timer å fullføre en fullstendig gjennomspyling, men produktet kan sirkuleres lenger hvis det er mye avleiring.

BRUKSOMRÅDE

Velg et injeksjonspunkt så nær sjøvannspumpen som mulig når du skal injisere og sjøvannsutløp til eksos ved gjennoppretting. Denne prosessen kan også reverseres.
OBS: HUSK Å LUKKE BUNNVENTILEN HVIS BÅTEN LIGGER PÅ SJØEN!

MAXMARIN® kontra tradisjonell saltsyre (HCl).

Unik syrevask – MAXMARIN®.
Topp resultat, ingen farlige kjemikalier.

Service, reparasjon av motor og drev.

 

Du trenger ikke frakte båten noe sted.
Jeg kommer til båten.

Jevnlig service er det aller viktigste du kan gjøre for å forlenge båtens kvalitet og motorens levetid.

Samnøy Maritim gir din båtmotor og drev den beste pleie. Du kan være trygg på at regelmessig vedlikehold er mindre kostbart enn å erstatte en motor eller to!

Det er rimeligere å skifte motorolje enn motor

Det å få utført høstservice på motoren din er sannsynligvis det mest økonomiske tiltaket du kan gjøre i ditt båthold. En service hos Samnøy Maritim er en ypperlig forsikring på at båten din er i gond stad frem til neste service.

Hvorfor er vedlikehold på båtmotor så viktig?
En båtmotor går under konstant høy belastning. En traktormotor er normalt utslitt ved ca 10 000 timer, og en bilmotor er normalt utslitt ved ca 300 000 km. En båtmotor er ofte utslitt ved 3000 timer.
En båtmotor går i et utfordrende miljø, salt og fuktig luft. Den går under høy belastning i 2 til 4 måneder før den settes på lager i 8 til 10 måneder, for så å yte maksimalt igjen neste sesong. Motoren går sjelden i stykker mens den lagres, det er først når den settes i drift igjen at utfordringene dukker opp.

Sur olje skader motoren ved lagring
Når motoren står lagret over lenger tid med brukt olje, vil dette gjøre at motoren kan få innvendige skader, dette merkes nødvendigvis ikke. Etter mange års lagring på brukt olje mister motor ytelse på grunn av tapt kompresjon, opptærete lagerskåler etc. Du unngår dette med å bytte olje og filter på høsten. Når båten din kun skal yte maksimalt en så kort periode er det viktig at forholdsregler er tatt for at ikke båten skal stå på verksted når solen står høyest på himmelen.

Kontakt

Telefon: +47 913 87 318

E-post: georg@samnoymaritim.no

Adresse: Trimveien 10, 3151 Tolvsrød